ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Web
 ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK  ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Learn Web Development  Applicationထ့ဲမွာ
PHP,MYSQL,CSS,CSS3,HTML,
HTML5,Java Script,စတာေတြအျပင္
Python,Web Services, Developers Guide
ေတြကိုပါေလ့လာလိုေကာင္းတ့ဲ
Learning Apk ေလးပါ။
တျခား Subject ေတြနဲ
ပတ္သက္တ့ဲ Apk ေတြ ဆက္ရွာခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
Google Play Store မွာ ရွာေပေတာ့ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ေနာက္ထပ္ Learning Applications
ေတြရရင္တင္ေပးလိုက္ပါမယ္။
ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလိုက္တ့ဲ EBook အသစ္ေတြ႕ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီးဗ်ာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *