ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႕ေတာ့ Computer System Administrator ေတြ အရမ္းအသံုး၀င္တ့ဲ
System Boot CD ေလးပါ။ Hiren’BootCD CD ကေတာ့ Computer Service သမားေတြ သိျပီးသား System Boot CD ေလးပါ။ အခု 2016 UltimateBoot CD ထ့ဲမွာ Mini Windows 10 32, 64 Bit ,
USB Tools,System Tools, Hard Disk Clone Tools Acronis 2016,Norton Ghost 12.0  ေတြနဲ 
Disk Partition Tools Version အသစ္ေတြအျပင္  Windows Password Reset Tools,Word, 
Excel Recovery Master Software ေတြ အျပင္ BIOS Master Password Generator,AntiDeep Freeze၊ Printer Resettting Tools ၊Windows Acitivator တစ္ျခား System Tools
 ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
Ultimate DLC  System 2016 Boot CD 3.2  File Size က1.77GB ပါ။
 System Boot CD အသစ္ေတြ သံုးခ်င္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားအဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *