ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ GIGABYTE Factory မွာ
Motherboard ထုတ္လုပ္ေနတ့ဲ

 

Video ကို Youtube မွာေလ့လာရင္း ျပန္ Share ေပးလိုက္ပါတယ္။
ျပီးေတာ့How a CPU made CPU ျဖစ္လာပံု ထုတ္လုပ္ပံု နည္းပညာေတြ
Intel Processers ေတြရ႕ဲ History ေတြကို ရွင္းျပထားတ့ဲ Video ေလးပါ
ေတြ႕ထားလို Share ေပးလိုက္ပါတယ္။ ထံုးစံအတိုင္း နည္းပညာကို
စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာရင္ Knowledge တစ္ခုခုရမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလိုက္တ့ဲ Video Tutorial
ေလ့လာျပီးေကာင္းေကာင္: အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီးဗ်ာ။

 

How to make a Motherboard
Watch Now
How a CPU is made
Watch Now
The History of Intel Processors
Watch Now
Myanmar IT Academy
(Network,Computer Training & Services Center)
Address- No.11,6B, 3Quarter, Baho Street, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Phone-095165598 ,09795633869
Email-myanmaritacademy@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *