ကၽြန္ေတာ္ Site တစ္ခုကေတြ႕လိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ Networking ေလ့လာခ်င္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ေအာက္က ပံုကေတာ့ IP Classes အေၾကာင္းပံုေလးပါ။ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *