မိတ္ေဆြတို႕ Windows Install လုပ္ျပီးသြားရင္ Fonts ေတြ ျပန္သြင္းဘို လိုက်မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရန္ကုန္မွာေကာ ၊ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနတ့ဲ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္ Myanmar Fonts
မရွိေသာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပတာေပါ့ဗ်ာ။Myanmar Fonts  ေတြနဲ Cartoon Fonts ေလးေတြ စုထားတာတင္ေပးေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မိတ္ေဆြမ်ားအဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။
Fonts Install မလုပ္တတ္တ့ဲ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *