မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးမဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ကေန 
Wireless Networkထ့ဲကShare ထားတ့ဲPrinter ကို Print ထုတ္နိုင္တ့ဲ 
နည္းလမ္းေလး ကို share လိုက္ပါတယ္။
Mobile ဖုန္းေပၚက Print ထုတ္ဖို႕ဆိုရင္ အရင္ဆံုး Print Share ထားတ့ဲ PC တစ္လံုးရယ္၊ 
Printer တစ္လံုးရယ္၊ Wifi လြင့္ထားတ့ဲ Router တစ္လံုး၊ Android Mobile တစ္လံုးျပီးေတာ့ 
Printer Share Apk စတာေတြရွိရင္ ဇတ္လမ္းစလိုရျပီးေပါ့ဗ်ာ။ တကယ္လို႔ 
ကိုယ္ Printer က Wifi or Lan support လုပ္တ့ဲ Printer ဆိုရင္ PC မလိုေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ။
 ေနာက္တစ္မ်ုိဳးကေတာ့ PC နဲ Printer က Usb Cable နဲ ခ်ိတ္ထားျပီး 
Printer ကို share ထားေပါ့ဗ်ာ။
ျပီးေတာ့ PC က Cable နဲ႕ Router ရ႕ဲ Lan Port နဲ႔ ခ်ိတ္ထားရင္အဆင္ေျပပါတယ္။ 
အဓိကေျပာခ်င္တာ က PC ႏွင့္ Mobile က Same Network တစ္ခုထဲရွိရင္အဆင္ေျပပါတယ္။
Netwoking အေျခခံနားလည္သူအတြက္က ကၽြန္ေတာ္အခုလိုေျပာတာနဲ႕
သေဘာေပါက္သြားပါျပီး။
ကိုယ္စီမွာရွိတ့ဲ Device ေတြနဲ႕အဆင္ေျပသလိုသံုးေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ Printer Share APK နဲပတ္သက္ျပီး User Guide စာအုပ္ေလးပါ 
ေသခ်ာေရးျပီး တင္ေပးထားပါတယ္။User Guide ထ့ဲမွာ Share ထားတ့ဲ 
Printer ကို connect လုပ္ ပံု၊ 
Android အတြက္ Printer Driver Download လုပ္ပံုေတြေသခ်ာလမ္းညြန္႕ထားပါတယ္။
User Guide ေလး ေသခ်ာဖတ္ျပီး ေသခ်ာဖတ္ျပီး Practical လုပ္ၾကည့္ရင္
 Android Mobile ျဖင့္ Print ထုတ္နိုင္ပါျပီးဗ်ာ။ 
အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

One thought on “Wireless Network ကုိအသံုးျပဳျပီး Android Mobile ျဖင့္ Print ထုတ္နိုင္တ့ဲနည္းလမ္းေလးပါ။”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *