ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက PC Hardware
 ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK  ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အဲဒီ APK ထ့ဲမွာေတာ့ Basic PC Hardware Concepts
မ်ားျဖစ္တ့ဲ Computer System, PC ရဲ႕ Internal Part ေတြျဖစ္တ့ဲ
CPU,RAM,BIOS,HardDisks,BIOS စတာေတြ ကို
ရွင္းျပထားျပီး Hardware Installation Video,
PC Hardware Question ေလးေတြပါ
Test လုပ္ျပီး ေျဖလိုရပါတယ္ဗ်ာ။
ဒီ APK ေလး အသံုးျပဳဖို႕
Adobe Air APK ေလးပါ
လိုအပ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ Adobe Air ေလးပါတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလိုက္တ့ဲ EBook အသစ္ေတြ႕ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီးဗ်ာ။

Soure By


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *