ကၽြန္ေတာ္တို႕ Myanmar IT Academy က2017 ႏွစ္သစ္ 1.1.2017 မွာ Microsoft Server 2008
Video Training ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ Youtube Page မွာ ညထ့ဲက တင္ေပးထားပါတယ္။
Video Tutorial ေတြကေတာ့
Microsoft Server  2008 AD Installation & OU Create Tutorial
Microsoft Server 2008  User Profile & Map Network Drive Configuration Tutorial
Microsoft Server 2008 User Policy & File Server Resource Configuration Tutorial
Microsoft Server 2008 NAT & DHCP Server  Installation & Configuration Tutorial
Microsoft Server 2008 VPN & DHCP Server   Installation & Configuration Tutorial
Microsoft Server 2008 Web Server   Installation & Configuration Tutorial
Microsoft Server 2008 OS Installation ကိုေတာ့ အရင္ကတည္းက
တင္ေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Video Tutorial ေတြ
ေလ့လာျပီး ႏွစ္သစ္မွာ မွန္ကန္ေသာစိတ္ထား
ျပင္းထန္ေသာ၀ီရိယတို႕ျဖင့္
မိမိ လိုခ်င္ေသာပန္းတိုင္ကို
အျမန္ေရာက္ၾကပါေစဗ်ာ။
 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *