ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Windows Command Line စျပီးေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
Youtube က Tutorial Page ေကာင္းတာေလတစ္ခုေတြ႕လိုလွမ္းညြန္႕လိုက္ပါတယ္။
Thenewboston ဆိုတ့ဲ Youtube Page ေလးပါ။ 
Video Tutorial ေပါင္း 4200 ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္ဗ်။
တစ္ျခား Video ေတြေလ့လာခ်င္ရင္ အဲဒီ Page ရဲ႕ Play List ထ့ဲ၀င္ရွာၾကည့္ဗ်ာ။
Microsoft Command Line စေလ့လာခ်င္သူမ်ား အတြက္ လိုအပ္တာကေတာ့
Computer Basic အေျခံေကာင္းေကာင္းရွိဖို႕ပဲလိုပါတယ္ဗ်ာ။
ေနာက္ျပီ စိတ္၀င္စားျပီ ေလ့လာမူအားေကာင္းရင္ ပိုအဆင္ေျပတယ္ဗ်ာ။
စုစုေပါင္း Video Tutorial 9 ခု ပါတယ္။
No.1-Introduction to the Command Prompt
No.2-Listing Files and Directories
No.3-Opening Files and History
No.4-Creating and Removing Directories
No.5-PATH Variable
No.6- Drives and Changing Colors
No.7- File Attributes
No.8- Deleting and Appending to Files
No.9- Copying and Moving Files
စတာေတြေလ့လာနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ကို CMD အေၾကာင္းသိခ်င္လို႕ေမးထားသူမ်ားေကာ
ေလ့လာခ်င္သူမ်ားေကာ လမ္းညြန္႔ေပးတ့ဲ
Video Tutorial ေတြ ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီဗ်ာ။
 
 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *