ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ CompTIA ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
Youtube က Tutorial Page ေကာင္းတာေလတစ္ခုေတြ႕လိုလွမ္းညြန္႕လိုက္ပါတယ္။
Professor Messer ဆိုတ့ဲ Youtube Page ေလးပါ။
Video Tutorial ေပါင္း 800 နီးပါး ေလာက္ရွိတယ္ဗ်။
CompTIA Netwrok+ ကိုေသခ်ာေလ့လာႏိုင္ရင္
Networking နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး Theory ေတြ ေကာင္းေကာင္း
နားလည္သေဘာေပါက္နိုင္ပါျပီး။
တျခား Security+, A+, Linux + တို႕လဲ
ထိုနည္းအတိုင္းပါပဲ။
English လို႕ရွင္းျပထားတ့ဲ Tutorial ေတြပါ
စိတ္၀င္စားျပီ ေလ့လာမူအားေကာင္းရင္
English စာ နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး
Listening Skill ေတြ သိသိသာသာ
တိုးတက္ႏိုင္လာမွာပါ။
Self Study is the Biggest Learning. 😀
ကၽြန္ေတာ္တို႕ လမ္းညြန္႔ေပးတ့ဲ
Video Tutorial ေတြ ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီဗ်ာ။
 
 
 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *