ကၽြန္ေတာ္ဒီတစ္ခါေတာ့ Hard Disk Raid ေတြ ကို Lab ေတြ ေလ့က်င့္လိုရေအာင္
Intel ထုတ္တ့ဲ Hard Disk Raid Simulator Application ေလးလမ္းညြန္႔လိုက္ပါတယ္။
အဓိက ေတာ့ Server System Adminstrator ေတြ ကို ေလ့လာေနသူေတြအတြက္
အရမ္းအက်ိဳးရွိပါတယ္။ Raid Concepts ေတြကို စာေတြေတာ့ သင္ရျပီ
Lab လုပ္ဖို႕ အဆင္မေျပၾကဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ္လဲ တစ္ရက္ စိတ္ကူးရတုန္း
Google မွာေမႊရင္း ဒီ Raid Simulator ေလးကိုေတြ႕တာန့ဲစမ္းၾကည့္တာ
အဆင္ေျပတယ္ဗ်။ Raid မွာ Hardware Raid & Software Raid
2 မ်ိဳးရွိတာ ဒီ Simulator ေလးထ့ဲမွာ Hardware Raid ကို Lab လုပ္နိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္အသံုးျပဳခ်င္တ့ဲ Hard Disk Captcity လဲစိတ္ၾကိဳက္ထားလို႕ရသလို႕၊
Hard Disk အေရအတြက္လဲ စိတ္ၾကိဳက္ထည့္လို႕ရတယ္ဗ်ာ။
ျပီးရင္ေတာ့ ကိုယ္ လုပ္ခ်င္တ့ဲ Raid အမိ်ဳးအစားကို Raid လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။
Raid အမ်ိဳးအစားေတြ Calculate လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့
http://www.raid-calculator.com/မွာ Calculate လုပ္နိုင္ပါတယ္။
Raid Simulator Application ေလးက File Size 2.17MB ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။
Raid ေတြ Lab လုပ္ခ်င္သူေတြအတြက္ေတာ့ 2TB မက အဖိုးတန္တာေတာ့အမွန္ပဲဗ်ာ။
ေအာက္မွာ Raid Simulator ေလးကို Intel Website မွာပဲ Download လုပ္နိုင္ေအာင္
လမ္းညြန္႔ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လမ္းညြန္႔ေပးတ့ဲ
Website ေတြ ေလ့လာျပီ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီဗ်ာ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *