ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ VMware ESXI- 6.0 နဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ Tutorial 3ခုေလာက္
Youtube မွာ Upload တင္ထားေပးပါတယ္။ Tutorial ေတြကေတာ့
ပထမဦးဆံုး VMware ESXI- 6.0 OS Installation ေလ့လာျပီ ၊ေနာက္တစ္ခုကေတာ့
VMware ESXI- 6.0 ထ့ဲမွာ EVE  Installation Tutorial ပါ။ EVE Installation
Video Tutorial ကိုလြန္ခ့ဲတ့ဲ၂လေလာက္ကတည္းကတင္ေပးထားျပီးသားပါ။
ေနာက္ Tutorial 2ခုကေတာ့ OVF Template ေတြကို VMware ESXI- 6.0 ထ့ဲ
ဘယ္လို Depoly လုပ္လဲဆိုတာ ျပထားေပးတာပါ။ အခုျပထားတ့ဲ Tutorial ကို
ေလ့လာျပီရင္ VMware ESXI- 6.0 ထ့ဲကကိုယ္ Run ထားတ့ဲ OS ေတြကို Export ထုတ္ျပီ
Backup ယူထားတ့ဲ OVF Template ေတြကို ဘယ္လို Input ျပန္လုပ္လဲဆိုတာ
သေဘာေပါက္သြားမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီမွာ Mikrotik OS OVF Template ကို
VMware ESXI- 6.0 ထ့ဲ Depoly လုပ္ျပထားပါတယ္။အိုေက Input ၾကီးပဲေလ့လာျပီးေတာ့
ထပ္ျပီ OVF Template ေတြကို VMware ESXI- 6.0 ထ့ဲကေန ဘယ္လို Export
ျပန္လုပ္သလဲဆိုတာ ျပထားေပးပါတယ္။ VMware ESXI ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္
ဒီ Concepts ေတြသိရင္ အိုေကမွာဆိုေျပေပါ့ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လမ္းညြန္႔ေပးတ့ဲ
Video Tutorial ေတြ ေလ့လာျပီ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီဗ်ာ။
 
 
 

VMware ESXI- 6.0 Video Tutorial Watch Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *