ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႕ေတာ့ EVE-ng မွာ Lab လုပ္မယ့္သူေတြအတြက္
PC မွာ ရွိေနတ့ဲ Internet ကို EVE-ngထ့ဲ Wan Link အသံုးျပဳလို႕ရေအာင္
သင္ေပးမွာျဖစ္တယ္။။ကၽြန္ေတာ္ျပီးခ့ဲတ့ဲ အပတ္ေတြထ့ဲမွာ GNS3 ထ့ဲ
Cloud အသံုးျပဳနည္းသင္ေပးျပီးသားပါ။Labစမ္းမယ့္သူမ်ား
EVE-ng or GNS3 အဆင္ေျပတာစမ္းနိုင္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ EVE-ng မွာ Cloud အသံုးျပဳနည္းက Virtual Box,VMware Workstation
တို႕မွာ Physical NIC ကို Bridge Mode ေပးျပီ အသံုးျပဳတ့ဲ Concepts နဲ႔တူတူပါပဲဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ က EVE-ng ကို VMWare Esxi ထ့ဲ Run ထားေတာ့
Wan Link အသံုးျပဳခ်င္ရင္ VMware Esxi ထ့ဲ သက္ဆိုင္ရာ
VM Switch ကို Allow ဖြင့္ေပးရမွအဆင္ေျပသည္။ အိုေကအဲဒီ ကိစၥ
ေတြလဲ ကၽြန္ေတာ္ Tutorial ထ့ဲေျပာျပထားပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ Tutorial ေတြကို Facebook ကေတာ့ၾကည့္နိုင္ေအာင္လည္း
ကၽြန္ေတာ္ တို႕ Page ကေန အခ်ိန္ရရင္ရသလိုျပန္ Upload လုပ္ေပးေနပါသည္။
အဆင္ေျပတ့ဲေနရာကၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ။ေသခ်ာ Download ဆြဲခ်င္ရင္ေတာ့
Youtube ကေနပဲ ဆြဲတာပိုအဆင္ေျပပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕လမ္းညႊန္ေပးတ့ဲ Video Tutorial ေတြေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီဗ်ာ။

 

 

 

How to configure cloud in EVE-ng Video Tutorial

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *